fbpx

5-dnevno usposabljanje

VODSTVENA AKADEMIJA

interno usposabljanje sodobnega vodstvenega tima

Vodstvena akademija

SODOBNE VODSTVENE VEŠČINE

Veščine za ravnanje z ljudmi pri delu s ciljem doseganja večje zavzetosti, boljše komunikacije, krepitve zaupanja, rasti celotnega tima, večjega zadovoljstva in pripadnost zaposlenih.

Cilji 5-dnevnega usposabljanja vodij:

 • dvigniti osebne veščine za vodenje oddelkov ali tima,
 • razvijati emocionalno inteligenco skozi razpoznavanje čustvenih stanj znotraj sebe in drugih,
 • naučiti se uporabe različnih stilov vodenja,
 • usposobiti se za trajnostnega voditelja, ki zna ustvariti okolje zaupanja, vključenosti in spoštovanja,
 • izboljšati organizacijo časa pri sebi in sodelavcih,
 • ozavestiti pomen postavljanja ciljev, ki motivirajo.
Agilia_vodstvena akademija, 5-dnevno usposabljanje za sodobne trajnostne voditelje, vodenje, organizacija, povratna informacija, projektno delo, motivacija

Vsebina po modulih

1. DAN

STILI VODENJA IN MOČ VEDENJA VODJE

Agilia_zagotavljanje nasledstva

MOČ VEDENJA VODJE

 • Vodja kot vzor: vloga in pomen vodje za gradnjo povezane enote
 • V čem se skriva ključna moč vodenja – izvor avtoritete

VODJA V 21. STOLETJU

 • Lastnosti in znanja učinkovitega vodje
 • Ključne vodstvene naloge
 • Moč socialne kompetence vodje
 • Trajnostno voditeljstvo

STILI IN MODELI VODENJA

 • Sodobni vedenjski pristopi pri vodenju ljudi
 • Uporaba različnih stilov vodenja glede na situacijo in znanje ter motivacijo posameznika 
 • Skrb za osebni razvoj zaposlenih

 

2. DAN

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA

SPOZNAJMO SEBE IN SOGOVORNIKA

 • Kako ljudje zaznavamo in filtriramo informacije?
 • Vpliv stanja in zaznav na razumevanje in komunikacijo

STOPIMO V ČEVLJE SOGOVORNIKA

 • Vzpostavitev dobrega stika
 • Besedna in nebesedna komunikacija
 • Pomen aktivnega poslušanja
 • Zaznavni položaji v komunikaciji

DOSEŽITE VEČ S SPOŠTLJIVO KOMUNIKACIJO

 • Pomen uporabe spoštljivega jezika v komunikaciji
 • Povej na način, ki ga sogovornik razume (glavni meta programi po NLP – nevro-lingvistično programiranje)

 

3. DAN

POSTAVLJANJE CILJEV IN ORGANIZACIJA DELA

 ORGANIZIRAJMO SAMEGA SEBE

 • Določitev prioritet: najprej najpomembnejše
 • Spopadimo se s kradljivci časa
 • Organizacija lastnega časa
 • Konec z odlašanjem

PLANIRANJE, SESTANKI IN DELO V SKUPINI

 • SMART cilji – cilji, ki motivirajo
 • Učinkoviti sestanki
 • Delegiranje in agilno timsko delo

DOJEMANJE ČASA

 • Zakaj nekateri vedno zamujajo? 
 • Odpravimo omejujoča prepričanja glede časa
 • Optimalen »work-life balance« – učinkovitost na dolgi rok

 

4. DAN

PODAJANJE POHVALE IN KONSTRUKTIVNE KRITIKE

Agilia_zagotavljanje nasledstva

TEŽAVNI SOGOVORNIKI IN GRADNJA ODNOSA

 • Razumevanje ozadja konfliktov v komunikaciji
 • Spoznajmo različne tehnike za delo s težavnimi sogovorniki:
  • Ko zaidemo v konflikt: sočutni model v treh korakih
  • Kako rečemo NE?

PREOKVIRJANJE 

 • Moč jezika, s katerim spreminjamo fokus in čustveno ozadje
 • Preokvirjanje sebe in drugih

PODAJANJE POVRATNE INFORMACIJE

 • Sodobni vedenjski pristopi vodenja
 • Uporaba različnih stilov vodenja glede znanja in motivacije sodelavcev 
 • Skrb za osebni razvoj zaposlenih

5. DAN

KAKO DO MOTIVIRANIH SODELAVCEV?

KJE SE SKRIVA MOTIVACIJA

 • Motivacijske teorije in kako so te povezane z vrednotami posameznika in podjetja
 • V katerem grmu tiči zajec nezadovoljstva ali stagnacije: spoznajmo Diltsovo piramido

MOČ PREPRIČANJ IN VREDNOT

 • Ozavestite lastne vrednote in prepričanja
 • Prikaz tehnike za rušenje omejujočih prepričanj
 • Osebno poslanstvo kot močan vir samomotivacije

MOTIVIRATI SEBE IN DRUGE

 • Kako motivirati sebe in druge
 • Najpogostejše napake pri motiviranju
 • Zadovoljstvo in zavzetosti pri delu

 

5-dnevno usposabljanje:

VODSTVENA AKADEMIJA

Usposabljanje za trajnostne voditelje

Usposobite se za trajnostnega voditelja, ki zna ustvariti okolje zaupanja, vključenosti in spoštovanja. 

Naučite se uporabiti različne stile vodenja za različne situacije, pridobite veščine gradnje agilnega tima, dvigovanja zavzetosti, komunikacije, organizacije ter postavljanje ciljev, ki vlečejo.

Sodobne vodstvene veščine

Vodenje postaja vse bolj kreiranje povezav in odnosov

Vrhunski vodja mora biti usposobljen za upravljanje s čustvi v tem novem, spreminjajočem se okolju. 

Predavateljice

V svetovalno izobraževalnem centu AGILIA smo združeni izkušeni strokovnjaki, z več kot 20 let poslovnih in vodstvenih izkušenj, mednarodnim certifikatom Mojster Praktik NLP ter drugimi certifikati.

mag. Špela Munih Stanič

Predavateljica s 25-letnimi vodstvenimi izkušnjami dela z ljudmi, v različno velikih podjetjih in različnih panogah, prenaša v svoja predavanja.

Leta 2016 je prejela nagrado Artemida, ki jo Združenje manager podeljuje vodilnim managerkam v Sloveniji. Leta 2018 je kot generalna direktorica, Javni gospodarski zavod Brdo, z več kot 200 zaposlenimi, pripeljala med slovenska hitro rastoča podjetja – Gazele.

Magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP – nevro-lingvističnega programiranja (INLPTA), svetovalka in poslovni coach.

V svoji karieri ima več kot 15 let izkušenj kot predavateljica managementa, podjetništva, kulture podjetja in organizacije poslovanja v rednih višješolskih. Kot vabljena govornica je sodelovala na mednarodnih kongresih in okroglih mizah.

mag. Janja Milič Velkaverh, Agilia

mag. Janja Milič Velkaverh

Predavateljica je svoji več kot 20-letni vodstveni karieri pretežni del časa vodila službe in področja za razvoj storitev, produktni razvoj in trženje v telekomunikacijah, založništvu in digitalnem marketingu. V zadnjih letih je v javno gospodarskem zavodu opravljala delo svetovalke generalnega direktorja za razvojne zadeve.

Po diplomi s projektnega timskega dela na Ekonomski fakulteti v Ljubljani – smer organizacija in vodenje, je magistrirala s področja organizacijske kulture in notranjega podjetništva v korporacijah.

Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA), svetovalka in poslovni coach. Zaključila je Akademijo Dialogika (Karnion) ter osvojila več certifikatov kreativnega razmišljanja po metodah De Bono. Kot vabljena predavateljica je lani sodelovala na konferenci s področja agilnosti, kreativnosti in medgeneracijskega sodelovanja.

Agilia_Erika Križnar, mag. org._predavateljica, NLP

Erika križnar, mag. org.

Managerka z več kot 25-letnimi izkušnjami iz poslovnega okolja. Med večletnim delom v nabavi in zadnjih 6 let kot vodja prodaje v turistično – protokolarni panogi, je razvila in ves čas v prakso vnašala nevro-lingvistične vodstvene, komunikacijske, prodajne in pogajalske veščine.

Odlična prodajna strategija ter konstantna gradnja odnosov v timu in s poslovnimi partnerji, so bili ključni za uvrstitev podjetja na lestvico slovenskih Gazel ter osvojitev številnih nagrad tudi v širšem mednarodnem okolju.  

Po diplomi z Upravljanja in poslovanja je znanje nadgradila še s strokovnim magisterijem iz Organizacije in managementa.

Je tudi mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP, nosilka certifikata Women in Leadership za izvršilne vodstvene spretnosti ter certificirana coachinja po programu Neuroeducation za izvajanje svetovalnega pogovora, terapije ali vodenja skupin.

Nekaj mnenj udeležencev:

“Izredno uporabno predavanje, ravno prav praktičnih primerov, odlična predavateljica.” 

“Še posebej mi je bilo všeč prepoznavanje ljudi glede na Vakog, zelo koristno za ugotavljanje in odpravljanje nesporazumov.” 

“Tema je zelo zanimiva, predavateljica obvlada vsebino in je zelo prijeten predavatelj.”

“Super je bilo. Prijetno, sproščeno vzdušje, četudi je bilo preko speta.”

Zaupali so nam tudi:

Kako poteka usposabljanje?

Agilia_vodstvena akademija, 5-dnevno usposabljanje za sodobne trajnostne voditelje, vodenje, organizacija, povratna informacija, projektno delo, motivacija

Delavnico še posebej priporočamo:

 •  novim vodjem timov, mentorjem, vodstvenim in vodilnim delavcem
 • perspektivnim ključnim kadrom, ki so predvideni za karierno napredovanje
 • vodjem, ki se že dalj časa niso usposabljali s področja sodobnih vodstvenih veščin (osvežitveno usposabljanje)

Metodologija dela: Vodstvena akademija

 • usposabljanje organiziramo v dogovoru z naročnikom za zaključeno skupino udeležencev iz vašega podjetja
 • obseg usposabljanja: 5 celodnevnih delavnic
 • termine delavnic dogovorimo skupaj z naročnikom (predlagamo vsaj eno ali dvo-tedenske premore med posamezno delavnico) 
 • priporočena velikost skupine: od 6 do 12 udeležencev
 • poteka v živo (v prostorih naročnika ali drugi lokaciji, ki jo dogovorimo) ali v obliki on-line delavnice (npr. preko MS Teams)
 • vsaka celodnevna delavnica traja 6 pedagoških ur
 • delavnica je zasnovana zelo interaktivno, vključuje veliko primerov, dobrih praks in vaj,
 • namen usposabljanja je učinkovit prenos novih kompetenc v prakso
 • udeleženci prejmejo obsežno gradivo za delo med delavnicami
 • ob zaključku prejmejo Certifikat Vodstvene akademije Agilia (ob vsaj 80 % prisotnosti)

Pridobite ponudbo

Agilia_poslovne delavnice

Vas zanima več, želite ponudbo?

Naši kontakti:

E: agilia@agilia.si

T:  041 767 628

Kontaktirajte nas in z veseljem preverimo razpoložljive termine ter vam pripravimo nezavezujočo ponudbo.